You are here

Liveni kotlovi

Bosch Solid 3000 H 25kW liveni kotao na cvrsto gorivo

BOSCH Solid 3000 H - SFU 25 HNC AD, liveni kotao na čvrsto gorivo, 25 kW

179.050,00 RSD

Bosch Solid 3000 H 32kW liveni kotao na cvrsto gorivo

BOSCH Solid 3000 H - SFU 32 HNC AD, liveni kotao na čvrsto gorivo, 32 kW

187.830,00 RSD

Bosch Solid 3000 H 40kW liveni kotao na cvrsto gorivo

BOSCH Solid 3000 H - SFU 40 HNC AD, liveni kotao na čvrsto gorivo, 40 kW

200.145,00 RSD

ThermoMax 3 19kW liveni kotao na cvrsto gorivo

ThermoMax 3 19kW liveni kotao na čvrsto gorivo

ThermoMax kotao je izrađen od sivog liva predviđen za sagorevanja čvrstog goriva, konstruisan kao tropromajni sistem dimnih gasova.

Namenjen je za toplovodne grejne instalacije i ne bi trebalo da se koristiti za direktno snabdevanje sanitarnom vodom

89.990,00 RSD

ThermoMax 4 28kW liveni kotao na cvrsto gorivo

ThermoMax 4 28kW liveni kotao na čvrsto gorivo

ThermoMax kotao je izrađen od sivog liva predviđen za sagorevanja čvrstog goriva, konstruisan kao tropromajni sistem dimnih gasova.

Namenjen je za toplovodne grejne instalacije i ne bi trebalo da se koristiti za direktno snabdevanje sanitarnom vodom

103.225,00 RSD

ThermoMax 5 38kW liveni kotao na cvrsto gorivo

ThermoMax 5 38kW liveni kotao na čvrsto gorivo

ThermoMax kotao je izrađen od sivog liva predviđen za sagorevanja čvrstog goriva, konstruisan kao tropromajni sistem dimnih gasova.

Namenjen je za toplovodne grejne instalacije i ne bi trebalo da se koristiti za direktno snabdevanje sanitarnom vodom

118.130,00 RSD

ThermoMax 6 48kW liveni kotao na cvrsto gorivo

ThermoMax 6 48kW liveni kotao na čvrsto gorivo

ThermoMax kotao je izrađen od sivog liva predviđen za sagorevanja čvrstog goriva, konstruisan kao tropromajni sistem dimnih gasova.

Namenjen je za toplovodne grejne instalacije i ne bi trebalo da se koristiti za direktno snabdevanje sanitarnom vodom

133.030,00 RSD